• Ik wil mijn bedrijf overdragen...

    Maar waar moet ik beginnen?

  • Wij willen ons bedrijf overdragen

    maar hoeveel is dit eigenlijk waard?

  • Wij willen ons bedrijf overdragen

    wat moeten wij daarvoor allemaal regelen?

Lees verder →

SuccessieinBedrijf heeft de antwoorden!

Wij maken het proces van bedrijfsoverdracht en/of estate planning voor alle partijen inzichtelijk. En dat begint altijd met bewustwording. Daarna begeleiden wij u stap voor stap en met raad en daad. Ook op financieel, juridisch en fiscaal gebied, dus “drie vliegen in 1 klap”. Dat levert u succes, tijd- en geldwinst op. Onze aanpak werkt!

Download onze brochure

stap 1

Estate Planning = Testamentadvies voor ondernemers

Het SuccessiePlan van SuccessieinBedrijf

Hebt u er wel eens bij stilgestaan wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer u er niet meer bent? Het is nu niet een onderwerp om direct enthousiast mee aan de slag te gaan, maar een plotseling overlijden kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Ons bedrijf is gespecialiseerd in het opstellen van een noodplan in geval van overlijden voor familiebedrijven.

Successie in Bedrijf heeft een product ontwikkeld dat niet alleen dat emotioneel beladen, maar o zo belangrijke aspect van overlijden behandelt, maar tegelijkertijd ook dat van een eventuele toekomstige overdracht van uw bedrijf en vermogen; het SuccessiePlan.
U ontvangt een compleet plan waarin zowel de emotionele als financiële, juridische en fiscale aspecten, die bij een overlijden en een bedrijfsoverdracht na overlijden spelen, zijn opgenomen en beschreven. Zijn er wijzigingen nodig in bijvoorbeeld uw bestaande testamenten of akten (huwelijkse voorwaarden, maatschap- of Vof akte of Statuten BV) dan hoeft u niet opnieuw in gesprek met de notaris of uw accountant, wij zorgen ervoor dat alle nodige wijzigingen zonder extra advieskosten worden gerealiseerd. Daarnaast geeft de notaris forse korting zodat u voor wat betreft de kosten niet hoger uit bent dan wanneer u rechtstreeks naar de notaris gaat.

Het SuccessiePlan zorgt ervoor dat uw bedrijf na uw overlijden voortgezet kan worden. U, uw familie en uw bedrijf verdienen het om hierop goed voorbereid te zijn, zodat tijdsdruk geen leidende rol kan spelen. In een rouwproces kunnen belangrijke beslissingen niet worden geforceerd. Maar de continuïteit van uw bedrijf mag ook niet in gevaar komen.

Bovendien wordt er ook voor gezorgd dat alle regelingen die de wetgever heeft getroffen om bedrijven na het overlijden van de ondernemer te kunnen laten doorgaan, zoals de Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet en de doorschuiffaciliteit in de Inkomstenbelasting, zo optimaal mogelijk gebruikt kunnen worden. Het is dan belangrijk dat alle akten daarop en op elkaar zijn afgestemd. Belangrijk na een overlijden is ook de Aangifte Erfbelasting waarmee aangegeven wordt van welke regelingen er gebruik gemaakt worden en hoe het testament dient te worden uitgevoerd. Dit vereist de nodige vakkennis en kan zeker niet door iedereen worden gedaan.

Het SuccessiePlan is niet zomaar een product; het is een ervaring, die u bijblijft en die blijft…. voor later ook wanneer u er niet meer bent!

|

Bent u geen ondernemer dan kunt u voor testamentadvies terecht bij Mijn Testamentadvies.

stap 2

Bedrijfsoverdracht Planning

Na het maken van een SuccessiePlan heeft u de situatie ingeval van overlijden goed geregeld. Maar niet zelden is het SuccessiePlan ook het begin van de bedrijfsopvolging bij leven.

En uiteraard kunnen wij u hierbij ook begeleiden. Samen met u kunnen wij inventariseren wat voor uw bedrijfsoverdracht nodig is en kiezen de instrumenten die wij gaan gebruiken om u goed te begeleiden. Bijvoorbeeld gesprekken, met u, uw opvolger, uw familie en uw personeel, individueel maar ook gezamenlijk.

In de praktijk zien wij nogal eens dat een bedrijfsoverdracht vanuit de cijfermatige kant wordt benaderd. En dat men probeert het overdrachtsproces in een keer te overzien en daardoor te snel te doorlopen. Een dergelijk proces is echter zo ingrijpend en er komt zoveel meer bij kijken dan alleen de cijfers, dat het gevaar bestaat dat, wanneer hieraan geen aandacht wordt besteed, u niet weet waar te beginnen. En het is heel menselijk dat wanneer we niet weten hoe we iets moeten aanpakken, we het voor ons uit schuiven.

Met onze aanpak zorgen wij er niet alleen voor dat het proces wordt opgestart, maar dat dit vanuit u zelf benaderd wordt, vanuit uw gevoel, zodat het bij u gaat passen en u als vanzelf stappen gaat zetten. En de cijfers zijn natuurlijk ook belangrijk. Wij begeleiden de gevoelsmatige- en de financiële kant samen, want het een gaat niet zonder het ander.

Ook al bent u nog niet aan een bedrijfsoverdracht bij leven toe, dan dient het SuccessiePlan in geval van overlijden, tegelijk als blauwdruk én leidraad  voor de bedrijfsoverdracht welke dan moet plaatsvinden.

 

stap 3

Begeleiding bij bedrijfsoverdracht

Wij leggen verbanden tussen alle zaken en gevoelens die spelen bij u, uw bedrijf en personeel en uw familie. Wij vinden dat deze zaken niet los van elkaar gezien mogen worden omdat ze allemaal even belangrijk zijn. Elke stap maakt immers gevoelens los en heeft emotionele, fiscale en juridische gevolgen. Wij helpen u dit complexe proces te overzien en te beschrijven. Wij maken samen met u dat vaak moeizame begin. Uit eigen ervaring weten wij dat dan de vervolgstappen sneller en makkelijker gezet zullen worden: het proces is goed in gang gezet.

Lees verder →

stap 4

Bewustwording

Uit onderzoek blijkt dat bewust gedrag maar 5% uitmaakt van het totale gedrag van een mens. De andere 95% bestaat dus uit onbewust gedrag. Uw bewuste geest helpt u bij het nemen van beslissingen en in nieuwe situaties. Uw onderbewustzijn is verantwoordelijk voor herhaling van aangeleerd gedrag; wat we hebben geleerd gebruiken we automatisch bij het oplossen van een soortgelijk vraagstuk. Dat kan zich ook tegen u keren; u kunt een bepaalde stap niet zetten.

Lees verder →

Over ons

Annet Kuys en Roland van Gils hebben jarenlange ervaring opgedaan in de commerciële dienstverlening. Annet als specialiste Estate Planning en Roland in diverse leidinggevende functies. Op enig moment realiseerden zij zich dat zij zich niet meer konden vinden in de werk- en zienswijze van hun werkgevers en werd het tijd om hierin verandering te brengen. SuccessieinBedrijf is ontstaan uit de bundeling van beide expertises en bestaat inmiddels alweer tien jaar. Samen hebben Annet en Roland al menig bedrijf begeleidt bij de bedrijfsoverdracht; zij de juridische- en fiscale kant en hij de gevoelsmatige kant.

Maar het is, ook wanneer u niet aan een bedrijfsoverdracht denkt, belangrijk om de gevolgen van een overlijden zo goed mogelijk te regelen. Met het SuccessiePlan brengt Annet deze voor u in kaart en helpt u alles goed te regelen. Zij helpt u met het opstellen van een testament en met het eventueel aanpassen van alle aktes op elkaar. Tot en met de notaris. Daarna houdt zij voor u de wetgeving in de gaten en trekt bij u aan de bel wanneer er daarin iets wijzigt. Daarnaast mag u altijd bij haar aan de bel trekken wanneer er iets in uw situatie verandert. Zo houdt u samen de vinger aan de pols en de regelingen die u getroffen heeft actueel. Over ons

Coaching

Coaching gaat er bij niet om dat je je gedrag moet veranderen. Dat is iets wat maar heel even werkt en voor je het weet doe je weer dat wat je altijd doet (en waardoor je je niet prettig meer voelt). Het gaat er om dat je weet hoe je in elkaar zit, waarom je reageert zoals je reageert en hoe je deze wetenschap zo goed mogelijk gaat gebruiken. En als je dat door hebt, dan ben en kan je helemaal jezelf zijn.

Ik kan je hiermee helpen omdat ik spreek vanuit kennis en ervaring. Pas op latere leeftijd ontdekte ik dat, na vele jaren niet echt naar mijn zin te hebben gewerkt bij een financiele instelling. Ik heb toen het roer compleet omgegooid; ik wilde gaan doen wat ik het liefste deed en waar mijn talent werkelijk lag!
Inmiddels ben ik alweer bijna tien jFoto Roland van Gilsaar werkzaam in mijn eigen bedrijven. Met SuccessieInBedrijf begeleid en help ik mensen tijdens hun werkzame leven om bewuster met hun energie en passie om te gaan en zodoende het beste uit henzelf te halen. Wil je meer weten? Bel me! Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.

Roland van Gils
06-22870554

Onze producten

SiB - UilSuccessie in Bedrijf heeft een aantal tools ontwikkeld waarmee specifieke vraagstukken omtrent bedrijfsoverdracht aangepakt kunnen worden.

Deze producten kunt u individueel of gecombineerd afnemen afhankelijk van uw vraagstuk.

Vragen? Bel met 0495 - 62 46 10.
Download onze brochure

SuccessieAbonnement

Wij monitoren uw gewenste situatie voortdurend op de actualiteit van de fiscale en juridische wetgeving. Wij houden u op de hoogte en seinen u in als er iets verandert dat betrekking heeft op uw situatie.
Lees verder →

SuccessieToets

Een financiële, fiscale- en juridische inventarisatie van uw bedrijfs- en privévermogen (o.a. wel/geen testament, huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen, verzekeringen, Vofakte of maatschapsakte, statuten BV; hypotheek, pensioen, levensverzekeringen) en toets op actualiteit en gewenste situatie bij leven en overlijden.
Lees verder →

SuccessiePlan

Een noodplan voor overlijden waarin alle financiële, fiscale en juridische aspecten van uw privé- en bedrijfssituatie in kaart worden gebracht en worden aangepast aan uw situatie en wensen.
Lees verder →

SuccessieSchema

Een beschrijving/planning van het (toekomstige) bedrijfsoverdrachtsproces; een stappenplan dat u vanaf nu kunt volgen om uw bedrijf in perfecte conditie te krijgen en te houden zodat het klaar is voor de overdracht.
Lees verder →

SuccessieMonitor

De SuccessieMonitor bestaat uit alle hiervoor genoemde producten waarmee wij goed en objectief kunnen toetsen of uw (financiële) situatie nog steeds goed is afgestemd op de huidige fiscale en juridische wetgeving en dit ook voor de toekomst waarborgen.
Lees verder →