• Ik wil mijn bedrijf overdragen...

    Maar waar moet ik beginnen?

  • Wij willen ons bedrijf overdragen

    maar hoeveel is dit eigenlijk waard?

  • Wij willen ons bedrijf overdragen

    wat moeten wij daarvoor allemaal regelen?

Lees verder →

SuccessieinBedrijf heeft de antwoorden!

Wij maken het proces van bedrijfsoverdracht en/of estate planning voor alle partijen inzichtelijk. En dat begint altijd met bewustwording. Daarna begeleiden wij u stap voor stap en met raad en daad. Ook op financieel, juridisch en fiscaal gebied, dus “drie vliegen in 1 klap”. Dat levert u succes, tijd- en geldwinst op. Onze aanpak werkt!

Download onze brochure

Coaching

Coaching gaat er bij niet om dat je je gedrag moet veranderen. Dat is iets wat maar heel even werkt en voor je het weet doe je weer dat wat je altijd doet (en waardoor je je niet prettig meer voelt). Het gaat erom dat je weet hoe je in elkaar zit, waarom je reageert zoals je reageert en hoe je deze wetenschap zo goed mogelijk gaat gebruiken. En als je dat door hebt, dan ben en kan je helemaal jezelf zijn.

Ik kan je hiermee helpen omdat ik spreek vanuit kennis en ervaring. Pas op latere leeftijd ontdekte ik dat, na vele jaren niet echt naar mijn zin te hebben gewerkt bij een financiele instelling. Ik heb toen het roer compleet omgegooid; ik wilde gaan doen wat ik het liefste deed en waar mijn talent werkelijk lag!
Inmiddels ben ik alweer acht jFoto Roland van Gilsaar werkzaam in mijn eigen bedrijven. Met SuccessieInBedrijf begeleid en help ik mensen tijdens hun werkzame leven om bewuster met hun energie en passie om te gaan en zodoende het beste uit henzelf te halen. Wil je meer weten? Bel me! Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.

Roland van Gils
06-22870554

stap 1

Bewustwording

Uit onderzoek blijkt dat bewust gedrag maar 5% uitmaakt van het totale gedrag van een mens. De andere 95% bestaat dus uit onbewust gedrag. Uw bewuste geest helpt u bij het nemen van beslissingen en in nieuwe situaties. Uw onderbewustzijn is verantwoordelijk voor herhaling van aangeleerd gedrag; wat we hebben geleerd gebruiken we automatisch bij het oplossen van een soortgelijk vraagstuk. Dat kan zich ook tegen u keren; u kunt een bepaalde stap niet zetten.

Lees verder →

stap 2

Estate Planning

Een eerste stap in het proces van de bedrijfsoverdracht kan gezet worden door het maken van een noodplan voor onverwachts overlijden. Estate Planning is het plannen van de overdracht van uw vermogen bij leven en bij overlijden, waarbij uw wensen voorop staan.

Lees verder →

|

Bent u geen ondernemer dan kunt u voor testamentadvies terecht bij Mijn Testamentadvies.

stap 3

Bedrijfsoverdracht Planning

Wij inventariseren wat voor uw bedrijfsoverdracht nodig is en kiezen de instrumenten die wij gaan gebruiken om u goed te begeleiden. Bijvoorbeeld gesprekken, met u, uw opvolger, uw familie en uw personeel, individueel maar ook gezamenlijk. En verder hulp en advies bij het voeren van functionerings- en sollicitatiegesprekken en het geven van feedback bij de dagelijkse leiding van uw bedrijf.

Lees verder →

stap 4

Begeleiding bij bedrijfsoverdracht

Wij leggen verbanden tussen alle zaken en gevoelens die spelen bij u, uw bedrijf en personeel en uw familie. Wij vinden dat deze zaken niet los van elkaar gezien mogen worden omdat ze allemaal even belangrijk zijn. Elke stap maakt immers gevoelens los en heeft emotionele, fiscale en juridische gevolgen. Wij helpen u dit complexe proces te overzien en te beschrijven. Wij maken samen met u dat vaak moeizame begin. Uit eigen ervaring weten wij dat dan de vervolgstappen sneller en makkelijker gezet zullen worden: het proces is goed in gang gezet.

Lees verder →

Onze producten

SiB - UilSuccessie in Bedrijf heeft een aantal tools ontwikkeld waarmee specifieke vraagstukken omtrent bedrijfsoverdracht aangepakt kunnen worden.

Deze producten kunt u individueel of gecombineerd afnemen afhankelijk van uw vraagstuk.

Vragen? Bel met 0495 - 62 46 10.
Download onze brochure

SuccessieAbonnement

Wij monitoren uw gewenste situatie voortdurend op de actualiteit van de fiscale en juridische wetgeving. Wij houden u op de hoogte en seinen u in als er iets verandert dat betrekking heeft op uw situatie.
Lees verder →

SuccessieToets

Een financiële, fiscale- en juridische inventarisatie van uw bedrijfs- en privévermogen (o.a. wel/geen testament, huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen, verzekeringen, Vofakte of maatschapsakte, statuten BV; hypotheek, pensioen, levensverzekeringen) en toets op actualiteit en gewenste situatie bij leven en overlijden.
Lees verder →

SuccessiePlan

Een noodplan voor overlijden waarin alle financiële, fiscale en juridische aspecten van uw privé- en bedrijfssituatie in kaart worden gebracht en worden aangepast aan uw situatie en wensen.
Lees verder →

SuccessieSchema

Een beschrijving/planning van het (toekomstige) bedrijfsoverdrachtsproces; een stappenplan dat u vanaf nu kunt volgen om uw bedrijf in perfecte conditie te krijgen en te houden zodat het klaar is voor de overdracht.
Lees verder →

SuccessieMonitor

De SuccessieMonitor bestaat uit alle hiervoor genoemde producten waarmee wij goed en objectief kunnen toetsen of uw (financiële) situatie nog steeds goed is afgestemd op de huidige fiscale en juridische wetgeving en dit ook voor de toekomst waarborgen.
Lees verder →