Planning van de bedrijfsoverdracht is de tweede stap. Die volgt logischerwijs uit de eerste stap en overlapt die voor een deel. Wij inventariseren wat voor uw bedrijfsoverdracht nodig is en kiezen de instrumenten die wij gaan gebruiken om u goed te begeleiden.

Dat zijn bijvoorbeeld gesprekken, met u, uw opvolger, uw familie en uw personeel, individueel maar ook gezamenlijk. En verder trainingen, het (her)inrichten van de werkprocessen, hulp en advies bij het voeren van functionerings- en sollicitatiegesprekken, het geven van feedback bij de dagelijkse leiding van uw bedrijf. Kortom, alles wat nodig is om uw bedrijf en dus ook de toekomstige overdracht goed te laten verlopen. Dit vatten wij samen in een duidelijk schema: het Successieschema. Hiermee overziet u het proces en kunt u de doelstellingen in de gaten houden. Omdat mensenwerk niet tot in details voorspelbaar is, kunnen wij samen, indien nodig, tijdig bijsturen.