Bedrijfsoverdrachtbegeleiding door Estate Planning en coaching

SuccessieInBedrijf richt zich met bedrijfsoverdrachtbegeleiding op bedrijven in het MKB en de agrarische sector. Wij helpen bij het regelen van alles wat nodig is voor een toekomstige bedrijfsoverdracht. En dat doen wij op een unieke manier, wij combineren het namelijk met Estate Planning en coaching. Uit ervaring weten wij dat de eerste vraag die gesteld wordt is: “waar moeten we beginnen”?

Estate Planning

Estate Planning helpt u met dat vaak lastige begin. Want door uit te werken wat er gebeurt met uw familie en uw bedrijf wanneer u er morgen niet meer bent, maakt u meteen het begin met de bedrijfsoverdracht.  In een overzichtelijk rapport worden de gevolgen van een overlijden uitgewerkt op zowel, praktisch, financieel en juridisch gebied. Daarna wordt advies gegeven over wat er beter kan. Huwelijkse voorwaarden, Statuten van uw B.V of de Vof- of maatschapsakte en testamenten worden op elkaar, op uw situatie en toekomst afgestemd. Zo weet u dat dat in ieder geval geregeld is en u bij de bedrijfsoverdracht ook van alle financiële en fiscale voordelen die daarvoor in de zijn opgenomen, gebruik kunt maken.

Bedrijfsoverdrachtbegeleiding

Nu u weet dat u alles goed heeft geregeld en dit ook besproken is met uw familie, is er inzicht en bewustwording ontstaan bij alle betrokkenen. Dat is erg belangrijk om ook begrip en hulp te krijgen van degenen die uw bedrijf niet overnemen. Want wanneer u uw bedrijf binnen de familie aan bijvoorbeeld een kind overdraagt, dan zal dat zeer waarschijnlijk niet tegen de hoofdprijs zijn, die u bij verkoop aan een derde wel zult vragen. En dat levert meteen een van de belangrijkste en lastigste vragen op die spelen bij een bedrijfsoverdracht: “Hoeveel is mijn bedrijf waard en hoeveel waard kan het worden?”

Coaching: waardering bij de bedrijfsoverdracht

Wanneer u uw gevoel volgt  heeft u vast wel een antwoord, u heeft het bedrijf immers bij wijze van spreken met “bloed, zweet en tranen” opgebouwd. Maar kent u precies de financiële waarde van uw bedrijf? En komen uw gevoelswaarde en de financiële waarde met elkaar overeen of zit daar een verschil tussen?

Emotie versus geld

Bij de onderhandelingen over een bedrijfsoverdracht kan dit verschil een struikelblok worden. Vaak is er te weinig tijd en aandacht voor het op een lijn brengen van gevoel en verstand. De kans is dan groot dat u en uw naasten er een negatief gevoel aan overhouden. En dat is het laatste dat u en wij willen.

De waardering van en voor uzelf en uw bedrijf vormt dus in principe de basis van uw bedrijfsoverdracht. Maar deze kunnen weer niet los gezien worden van de bedrijfsvoering; het bedienen, tevreden houden en werven van nieuwe klanten, het aansturen en begeleiden van uw personeel, het

Onze begeleiding bij de bedrijfsoverdracht kenmerkt zich door het leggen van verbanden tussen alle zaken en gevoelens die spelen bij u, uw bedrijf en uw familie. Onze filosofie is dat deze zaken niet los van elkaar gezien mogen worden omdat ze allemaal even belangrijk zijn. Elke stap maakt immers gevoelens los en heeft emotionele, fiscale en juridische gevolgen. Wij kunnen u begeleiden bij dit complexe proces door het voor u te overzien en te beschrijven. Wij maken samen met u dat vaak moeizame begin. Uit ervaring weten wij dat dan de vervolgstappen sneller en makkelijker gezet zullen worden: het proces is goed in gang gezet.