Successie in Bedrijf begeleidt bedrijven in het MKB en de agrarische sector bij het regelen van alles wat nodig is voor een toekomstige bedrijfsoverdracht. In onze visie speelt bij een bedrijfsoverdracht waardering een grote rol: waardering voor uzelf als ondernemer maar ook van uw onderneming. Waardering drukt een emotionele waarde uit, maar heeft ook een klinkende muntwaarde.

En dat levert meteen een van de belangrijkste vragen op die spelen bij een bedrijfsoverdracht: “Hoeveel is mijn bedrijf waard en hoeveel waard kan het worden?”

Gevoelsmatig heeft u vast wel een antwoord, u heeft het bedrijf immers bij wijze van spreken met “bloed, zweet en tranen” opgebouwd. Maar kent u precies de financiële waarde van uw bedrijf? En komen uw gevoelswaarde en de financiële waarde met elkaar overeen of zit daar een verschil tussen? Bij de onderhandelingen over een bedrijfsoverdracht kan dit verschil een groot struikelblok worden. Vaak is er te weinig tijd en aandacht voor het op een lijn brengen van gevoel en verstand. De kans is dan groot dat u en uw naasten er een negatief gevoel aan overhouden. En dat is het laatste dat u en wij willen.

De waardering van en voor uzelf en uw bedrijf vormt dus in principe de basis van uw bedrijfsoverdracht. Maar deze kunnen weer niet los gezien worden van de bedrijfsvoering; het bedienen, tevreden houden en werven van nieuwe klanten, het aansturen en begeleiden van uw personeel, het managen van de financien, de werkprocessen en de social media. Alle facetten van uw bedrijf zijn mede bepalend voor de waardering hiervan. Bij een bedrijfsoverdracht is het belangrijk dat al deze zaken overzichtelijk en op orde zijn, zodat u voldoende tijd en aandacht kunt besteden aan het emotionele proces.

Onze begeleiding bij de bedrijfsoverdracht kenmerkt zich door het leggen van verbanden tussen alle zaken en gevoelens die spelen bij u, uw bedrijf en uw familie. Onze filosofie is dat deze zaken niet los van elkaar gezien mogen worden omdat ze allemaal even belangrijk zijn. Elke stap maakt immers gevoelens los en heeft emotionele, fiscale en juridische gevolgen. Wij kunnen u begeleiden bij dit complexe proces door het voor u te overzien en te beschrijven. Wij maken samen met u dat vaak moeizame begin. Uit ervaring weten wij dat dan de vervolgstappen sneller en makkelijker gezet zullen worden: het proces is goed in gang gezet.