Bij coaching wordt vaak gestuurd op verandering van het gedrag. Maar dat is vaak tijdelijk. Het is belangrijk te weten dat bewust gedrag maar 5% uitmaakt van het totale gedrag van een mens. De andere 95% bestaat dus uit onbewust gedrag. Bewustwording hiervan is de eerste stap bij het willen veranderen.

Onbewust gedrag betreft de dagelijkse gewoontes van een mens, handelingen die hij of zij uitvoert zonder er bij na te denken. Bijvoorbeeld het spontaan reageren op iets dat een ander zegt of doet, zoals het ineens in lachen, huilen of woede uitbarsten. We willen ons graag goed voelen en onbewust zijn we de hele dag bezig om dat gevoel te behouden; wij willen in onze comfortzone blijven. Zodra we hieruit dreigen te raken, schakelen we ons onbewuste in om daarin zo snel mogelijk terug te keren. Dit kost enorm veel energie, maar doordat dit een onbewust proces is merken we dat niet. U herkent het vast: aan het einde van een werkdag heeft u het idee eigenlijk niets opgeschoten te zijn maar toch voelt u zich hondsmoe.

Mens

Vaak halen we, onbewust, (negatieve) ervaringen en gedachten uit het verleden naar boven wanneer we voor een vraagstuk of situatie komen te staan. Dit heeft grote invloed op ons gevoel en dus op de manier waarop we de situatie aanpakken en dus ook op onze prestaties.

Voelt u zich voldaan of hebt u het gevoel eigenlijk niets opgeschoten te zijn? Of stuit u op bepaalde momenten in uw werk of leven altijd op hetzelfde probleem? Om u bewust te worden van uw gedrag, uw drijfveren en het waarom daarvan, is er iemand nodig die u een spiegel voorhoudt. U leert “achter” uw gedrag te kijken en uw onbewuste drijfveren te zien. En wanneer u die kent, kunt u deze bijsturen of desgewenst blijvend veranderen. Dit helpt u om het vaak emotionele en verwarrende proces van de bedrijfsoverdracht te overzien en te doorlopen.

Bedrijf

Door de waan en hectiek van de dag en alle informatie die op ons afkomt via de media, staan we steeds minder stil bij ons gevoel en bij het onbewuste. Het gevaar daarbij is dat we ons te veel laten leiden door weliswaar concrete, maar ook koude cijfers uit de managementinformatie. We zijn geneigd alleen maar de korte termijn van de zaken aan te pakken en niet de verbanden hiertussen en met de toekomst te leggen. Daar hebben we het veel te druk voor. De dagelijkse werkzaamheden afkrijgen, dat is dan ons enige doel want dat geeft ons een goed gevoel. Maar dat is wel erg beperkt en structureel wordt er zo niets aangepakt en opgebouwd.

Dat u op deze manier niet het beste uit uzelf, uw personeel en dus uit uw bedrijf en toekomstige bedrijfsoverdracht haalt, spreekt voor zich. Wij helpen u weer de juiste focus te krijgen!