Een eerste stap in het proces van de bedrijfsoverdracht kan gezet worden door het maken van een noodplan voor onverwachts overlijden. Estate Planning is het plannen van de overdracht van uw vermogen bij leven en bij overlijden, waarbij uw wensen voorop staan. Maar Estate Planning bekijkt ook hoe uw vermogen zo gunstig mogelijk overgedragen kan worden, dus met een minimum aan erfbelasting.

Dit geldt uiteraard ook als u geen bedrijf heeft en als particulier uw vermogen zorgvuldig wilt laten vererven.

Een goede bedrijfsoverdracht vindt plaats wanneer u eraan toe bent. U heeft ernaar toe gewerkt en heeft uzelf, uw familie en uw bedrijf erop voorbereid. Helaas kan het ook gebeuren dat een bedrijfsoverdracht ineens moet plaatsvinden vanwege uw overlijden. Dan moeten uw nabestaanden heel veel zaken regelen terwijl zij daartoe eigenlijk nog niet in staat zijn.

U, uw familie en uw bedrijf verdienen het om ook hierop goed te zijn voorbereid, zodat tijdsdruk geen leidende rol kan spelen. In een rouwproces kunnen belangrijke beslissingen niet worden geforceerd. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een noodplan voor overlijden. Ook hier is het leggen van verbanden ons uitgangspunt. Wij adviseren u over het afstemmen van alle door u getroffen regelingen, op elkaar èn op uw huidige en toekomstige situatie. Bovendien beoordelen wij of er wijzigingen noodzakelijk zijn. Desgewenst doen wij dit ook voor de overnemende partij. Zeker als dit een zoon of dochter is, is het erg belangrijk dat ook de situatie van uw kind optimaal is voor de bedrijfsoverdracht.

Zijn er kinderen die niet overnemen? Ook hieraan schenken wij aandacht om hun begrip en medewerking te verkrijgen bij uw bedrijfsoverdracht.

U ontvangt van ons een uitgewerkt advies waarmee de notaris direct uit de voeten kan. In overleg met u sluiten wij dit zelfs kort met uw notaris, zodat u uw verhaal niet twee keer hoeft te vertellen.