Estate Planning = een noodplan ingeval van onverwachts overlijden

Estate Planning is een hulpmiddel bij uw bedrijfsoverdracht, want dit gaat niet vanzelf. Er is een goede voorbereiding nodig. Een eerste stap bij uw bedrijfsoverdracht is het maken van een noodplan voor onverwachts overlijden. Estate Planning is het plannen van de overdracht van uw bedrijfs- en privevermogen bij leven en bij overlijden. Estate Planning zorgt er ook voor hoe uw vermogen zo gunstig mogelijk overgedragen kan worden, dus met een minimum aan erfbelasting.

Bedrijfsoverdracht en Estate Planning

Een goede bedrijfsoverdracht vindt pas plaats wanneer u eraan toe bent. U heeft ernaar toe gewerkt en heeft uzelf, uw familie en uw bedrijf erop voorbereid. Helaas kan het ook gebeuren dat een bedrijfsoverdracht ineens moet plaatsvinden vanwege uw overlijden. Dan moeten uw nabestaanden heel veel zaken regelen terwijl zij daartoe eigenlijk nog niet in staat zijn.

Familiebedrijf en Estate Planning

U, uw familie en uw bedrijf verdienen het om goed te zijn voorbereid op een bedrijfsoverdracht. Tijdsdruk mag uiteindelijk geen storende factor zijn, zeker niet na een overlijden.  In een rouwproces kunnen belangrijke beslissingen niet worden geforceerd. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een noodplan voor overlijden door Estate Planning. Ook hier is het leggen van verbanden ons uitgangspunt. Wij adviseren u over het afstemmen van alle door u getroffen regelingen, op elkaar èn op uw huidige en toekomstige situatie. Bovendien beoordelen wij of er wijzigingen noodzakelijk zijn. Desgewenst doen wij dit ook voor de overnemende partij. Zeker als dit een zoon of dochter is, is het erg belangrijk dat ook de situatie van uw kind optimaal is voor de bedrijfsoverdracht.

Zijn er kinderen die niet overnemen? Ook hieraan schenken wij aandacht om hun begrip en medewerking te verkrijgen bij uw bedrijfsoverdracht.

Het SuccessiePlan van SuccesieInBedrijf 

Een noodplan in geval van overlijden, een leidraad voor bij uw bedrijfsoverdracht en coaching. Drie vliegen in 1 klap.  Met begeleiding  van het notaristraject. Zodat u uw verhaal niet twee keer hoeft te vertellen.